Mango sellülozu, manqanın müxtəlif ətləri soyularaq əzilərək çıxarıla bilən manqonun daxili ətli sarı şirin hissəsidir. Müştərilərin tələbindən asılı olaraq Kesar mango sellülozunu və Alphanso mango sellülozunu ixrac edirik.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

© 2015 bütün hüquqlar AGRIPRIME tərəfindən qorunur.