Манговата пулпа е вътрешната месеста жълта сладка част на мангото, която може да бъде извлечена чрез обелване на разнообразие от манго и смачкване. Изнасяме манго целулоза Кесар и манго пулп Alphanso в зависимост от изискванията на клиентите.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

© 2015 всички права запазени от AGRIPRIME.