Pulpa e mangos është pjesa e ëmbël e brendshme e verdhë e mishit e mangos që mund të nxirret duke hequr shumëllojshmëri mange dhe duke e shtypur atë. Ne eksportojmë tul mango Kesar dhe tul mango Alphanso në varësi të kërkesave të klientëve.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

© 2015 të gjitha të drejtat e rezervuara nga AGRIPRIME.